Strategic Sales & Marketing Managers voor Materia Nova

Materia Nova is een centrum voor technologie en innovatie dat een antwoord probeert te vinden op sociale, economische en milieuproblemen, dat tot gustige gevolgen voor onze regio zal leiden.

Het centrum is gespecialiseerd in de ontwikkeling van materialen van de toekomst en heeft tot doelstelling om nieuwe technologieën over te dragen van de academische wereld naar de industrie.

De afdelingen "polymeren en composiet materialen" en "witte biotechnologie", zouden graag twee Strategic Sales Marketing Managers willen aannemen.

 

Uw voornaamste verantwoordelijkheden:

 • Invoering van een strategie die een groei van het omzet van de afdeling "polymeren en composiet materialen" of "witte biotechnologie" tot doel heeft, dankzij een optimale samenwerking met de UMONS en met de andere ondernemingen binnen de groep waartoe het centrum behoort (Ionics, Nano 4);
 • Prospectie met als doel de "business-to-business" van Materia Nova te ontwikkelen;
 • De link te versterken tussen het werk van de afdelingen "polymeer en composiet materialen" en "witte biotechnologie";
 • Networking: deelneming aan beurzen of andere activiteiten (brokerage events, etc.) met als doel de zichtbaarheid van het centrum te verbeteren en het centrum blijvende contacten met bedrijven, andere R&D centers en universiteiten te bezorgen;
 • Het ontwikkelen van ideeën voor nieuwe projecten samen met de wetenschappers en de wetenschappelijke directeur van de afdeling;
 • De analyse van ideeën voor projecten en de ontwikkeling van hun valorisatie middels licenties, octrooien, wetenschappelijke artikelen, nieuwe projecten, enz.;
 • Coördinatie tussen de industrie en de afdelingen "polymeer en composiet materialen" en "witte biotechnologie";

 

Andere activiteiten (indicatief en niet uitputtend lijst):

 • Co-opbouw van de Materia Nova strategie;
 • Academische contacten en contacten met de Waalse regio en de Europese Unie onderhouden;
 • Het zoeken van financieringsbronnen voor de projecten;
 • Organisatie van evenementen;
 • Beheer van de klanten- en prospecten gegevens;

 

Uw profiel:

 

 • U bent in het bezit van een Master diploma in scheikunde van materialen, organische chemie of een vergelijkbare richting voor de "polymeer en composiet materialen" afdeling.
 • Of u hebt een Master diploma in (micro)biologie, u bent landbouwkundig ingenieur of u volgde een vergelijkbare opleiding voor de "witte biotechnologie" afdeling.
 • Uw ondernemingsspirit is bijzonderlijk ontwikkeld en u hebt goede vaardigheden in projectmanagement en ook commerciele, communicatieve en relationele vaardigheden.
 • Uw hebt ook een perfecte beheersing van het Engels.
 • U bent een vertegenwoordiger van Materia Nova's waarden: creativiteit, positiviteit, verantwoordelijkheid, teamspirit en respect.
 • U bent autonoom, proactief, flexibel en beschikbaar (ten minste één verplaatsing per maand naar het buitenland).

 

Uw troeven:

 • Beheersing van het Frans, Nederlands en/of Duits.

Salaris:

 • Een aantrekkelijk salaris op basis van uw vaardigheden en ervaringen.