IT Auditor

Generali Groep, is één van de 50 grootste ondernemingen ter wereld en een topspeler in verzekering in Europa. In Belgïe, bestaat Generali sinds 115 jaren en is trots van zijn meer dan 450 medewerkers die elk dag maken dat het bedrijf een innoverende verzekeraar is die dicht bij de klant staat. Generali is een onderneming die haar voortbestaan in België verzekert door het creëren van waarde, in overeenstemming met de strategie van de Groep en met respect voor iedereen. 

Uw functie:

De missieverantwoordelijke IT evalueert volledig autonoom, via een kwalitatieve benadering van de audit missie en volgens een welbepaalde methodologische aanpak, de Governance, de processen en procedures van Generali Belgium teneinde een redelijke en objectieve waarborg te geven voor de doeltreffendheid, doelmatigheid en zuinigheid van de gehanteerde procedures, en waakt hierbij over de conformiteit met de gedefinieerde regels, de toepasselijke normen en de geldende aanbevolen praktijken en de beslissingen van de beslissingsorganen,. In functie van zijn ervaring, gaat de IT auditor, boven zijn IT audit missies, andere operationele en financiële missies krijgen.

De functie rapporteert hiërarchisch en functioneel aan de Chief Internal Audit.

Dit zijn uw activiteiten (eerst op IT missies) :                                                                                                

 • Beheren van de voorstelfase voor het plan van interne
 • Instaan voor de concretisering van de missies inzake interne audit
 • Instaan voor de conformiteit van de uitgevoerde werkzaamheden met:
  • de manuaal voor interne audit,
  • de professionele normen voor interne audit,
  • de ethische code van het Instituut van interne auditors, van de Isaca en van de Groep,
  • de regels van de Groep
 • Meewerken aan de verbetering van het interne audit proces
 • Instaan voor coördinatie van de audit werkzaamheden met de verantwoordelijken voor operationele missies
 • Instaan voor coördinatie met andere auditors van IT audit gerelateerde werkzaamheden
 • Zich opstellen als referentiepunt voor standaard van interne controle (GTAG, COBIT, ISO27002, ...)

Profiel:

 • U beschikt over een ingenieur en/of IT diploma
 • U hebt minimum 5 jaar ervaring in een audit omgeving
 • U beschikt over een CISA certificaat of dergelijke (of bent bereid dit zeer snel te verwerven)
 • U beschikt over kennis in IT domeinen zoals: Governance, Veiligheid, Architectuur, Netwerk, Ontwikkeling
 • U bent Franstalig of Nederlandstalig en hebt een zeer goede kennis van het Engels
 • Een ervaring van 2/3 jaren in een “Big 4” of dergelijke is een pluspunt
 • U bent stressbestendig en u kunt aan diverse projecten tegelijk werken
 • U bent dynamisch, u kunt in perfecte cohesie werken in een team, maar u werkt ook autonoom in uw eigen verantwoordelijkhedenperimeter
 • U bent proactief, flexibel, creatief en resultaatgericht; u beschikt over een analytische, synthetische en kritische geest
 • U wilt in audit sector groeien en zoekt om review en coördinatie verantwoordelijkheden te nemen

 

Aanbod :

 • Een onbepaald duur contract
 • een loon aangepast aan de ervaring